תמונה - אביב רפואה

אביב רפואה -תמונה רשמית
צילום: ליאת מנדל